Neden Duvar Yıkıcılar

 

İZEV'i anlamak ve DUVAR YIKICI olmak için;


• Farklı bireyleri topluma ve yaşama kazandırmanın  ötesinde duvar yıkıcı olmanın bir düşünme şekli olduğunu ifade etmek,
• Her zaman inançla yola devam etmek ve öz güvenle inandığınızı savunmak, toplumda yerleşik “engelli” algısını dönüştürmenin misyonumuzun ana ögesi olduğunu bilmek,
• Hayata “ben”imiz üzerinden baksak dahi “biz” fikriyle hareket etmek ve “önce sen” diyebilmek gerekmektedir.
• Bizler aynı güneşin altında, aynı oksijeni soluyan canlılar olarak ön yargılarla şekillenen veya kendimizi özel konumlandırdığımız dünyamızda, tüm bireylerin birbirinden farklı ve özel konumda, eşit koşullarda yaşama hakkını savunmak zorundayız.
• Zihinlerimizi, zamanın ve yaşamsal gereklerin oluşturduğu duvarlar sararken biraz düşünmek, farklılıkları fark etmek, kabul etmek ve farklılıklarımızla bir olmayı hedeflemek gerekmektedir.
• Bu alanın kişiye özel olduğunu, bir diğer zihnin veya bedenin o alana hükmetme veya yön verme hakkının bulanamayacağını herkesin düşünmesi  gerekmektedir.
 

Yüzeysel, duygusal derinliği olmayan, ‘miş’  gibi yapmalarla oluşan ait olma hislerinin geçiciliği artık anlaşılmalıdır. Bedensel veya zihinsel ayrımların birilerini üst ben görme yetisinin olamaması, farklı bireylerin yaşam hakkı için zihinlerdeki duvarın yıkılması gerekliliğini anlamak ve anlatmak, bunların aslında insanlığın temel değerleri olduğunu bilmek, bunu her zaman hatırlamak ve engelli kavramıyla tanımladığımız şeyin aslında zihnimizdeki engel olduğunu anlamaktır İZEV’i ve Duvar Yıkıcılar’ı anlamak…


Neden Duvar Yıkıcılar?

• Bireyselleşen toplumlarda farkındalığın giderek yok olmasından,
• Kendimizden öte bir toplumsallık için toplumumuzun özünde olan insani değerleri, yardımseverliği, bütünlüğü hatırlamak gereğinden,
• Bazen daha iyiye, daha doğruya birilerinin öne çıkmasının öneminden,
• Giderek duyarsızlaşmamızın olağanlaştırdığı zihinlere bir şekilde dokunulması önceliğinden,
• Duvar yıkıcı olma misyonunun temelindeki toplumsal engelli farkındalığı anlayışının aslında; doğru birey olma, doğa, kadın, çevre gibi konular, yardımlaşma, ihtiyaç sahiplerine destek gibi değerlere de destek sağlamasından,
• Aklı ve insanı önceleyen bir bakışla, kişisel çıkar ve ego merkezli davranış biçimlerine veya kişilerin  ötekileşmesine sebep olan anlayışa inanarak oluşturduğumuz zihin duvarına karşı durabilmek misyonundan,
• İyiliği yaymak ve ışığımızla başka insanları aydınlatma gereğinden DUVAR YIKICI OLMAK VE BİRBİRİMİZE OMUZ VERMEK GEREK.


Duvar Yıkıcı;

• Çok yönlü farkındalığa ve duyarlılığa sahiptir ve bu farkındalık ve duyarlılığın gereğini yapar
• Daima insan olmanın getirdiği erdemlerle hareket eder.
• Kendisini bir siyasi partinin, bir spor takımının veya bir memleketin fanatizmi üzerinden değil, sivil toplumun bir parçası olarak görür ve bu sorumlulukla hayata bakar ve yaşar.
• Engelin zihinlerde olduğu ve yıkılmak zorunda olanın zihinlerdeki duvar olduğu önkabulüyle engelsiz bir toplum için mücadele eder.
• Çoğulcudur ve dayanışma ruhuna sahiptir.


Duvar Yıkıcı Ne Yapar?

• İZEV’in farkındalık temelli event, festival, organizasyon vb. çalışmalarını destekler, yeni içerikler geliştirir ve onlara katılır.
• İZEV’in farkındalık temelli eğitim ve sertifika programlarını destekler ve onlara katılır
• İZEV’in özel gereksinimli kişilerin afet hallerinde desteklenmesi için gerçekleştireceği gönüllülük faaliyetlerini destekler ve katılır.
• Ülkemizdeki ihtiyaç sahibi ve özel gereksinimi nedeniyle çeşitli konularda yoksunluk yaşayan onbinlerce bireye İZEV aracılığıyla ulaşır, yardım ve destek faaliyetleri için dayanışır ve fayda üretir.
• Temsil ettiği veya üstlendiği elçilik görevlerine göre tanımlanır, sertifikalandırılır ve lanse edilir.
• Var olduğu mahallede, semtte, köyde, şehirde veya bilgisi dahilinde olan herhangi bir yerde ötekileşen, dışlanan, yalnızlaşan dezavantajlı bireylerin yaşam hakkını önceler,
• Misyonunun gereği bilmekle yetinmez, yapabilir,
• Kendi iyilik ve destek ekibini kurarak faaliyet programları geliştirir ve uygulamaya koyar,
• Siyaset üstü bir insan anlayışıyla din, dil, ırk ayırt etmeden destek odaklıdır. Kamu vicdanını zedeleyici veya toplumsal değerlerimize ters düşmeyecek bir inançla kişisel çıkarların ötesinde “ben, sen yok, biz varız” anlayışı temel prensiptir.


Duvar Yıkıcı Ne Yapmaz?

• Toplum ve Kamu vicdanını negatif etkileyecek etki, eylem ve söylemlerde bulunmaz,
• Bireyselliğini, çıkarını önde tutarak var olmaz,
• İnsan olmanın temelini oluşturan sevgi, saygı ve inançları yıkmaz,
• Ötekileştirmez, dışlamaz, aşağı görmez, kibir göstermez,
• Duygusal durumu yok etmez,
• Gönül kazanır, kaybetmez.