TEADE

(Türkiye Engelli Afet Dayanışma Ekibi)

Eğitlence


Sık sık afetlerin yaşandığı ve özellikle deprem reski yüksek olan ülkemizde, tüm arama kurtarma yaşam destek ve acil durum çalışmaları olağan bireylere yönelik olarak hazırlanmaktadır. 

TEADE olarak kısaca adlandırılan grup, afet ve acil hallerde özel gereksinimli bireylerin desteklenmesine yönelik ve büyük bir ihtiyacı karşılamak üzere kurulmuştur. Hedef, afet ve acil durum hallerinde özel gereksinimli çocuk ve yetişkinlere arama kurtarma koruma ve destekleme faaliyeti gerçekleştirecek gönüllüler oluşturmak ve binlerce kişiyi aileleriyle birlikte endişe ve korkudan kurtarmaktır. 

Türkiye Engelli Afet Dayanışma Ekibi, Duvar Yıkıcı Gönüllülerden oluşacaktır. Gönüllülere özel gereksinimli bireylere dair farkındalık, afet ve acil durumlar için ise hazırlık ve destek eğitimleri verilecektir. Oluşturulacak bilgi merkeziyle haritamıza dahil olan özel gereksinimli bireylerle gönüllüler arasında eşleştirme yapılacaktır. 

Bu gönüllüler afet ve acil durumlarda gönüllü çalışmaya davet edilecek, eğitim, beceri ve yeteneklerine göre bilgi işlem, iletişim, kurtarma ekiplerinde yer alarak özel gereksinimli kişilerin hayata tutunabilmesi için destek vermeleri istenecektir. 

TEADE Hareketi, alanın en yetkin sivil toplum kuruluşu  olan TÜRKİYE AFET PLATFORMU TAP iş birliğiyle yürütülecektir. 

TÜRKİYE ENGELLİ AFET DAYANIŞMA EKİBİnin gönüllüsü olmak isterseniz, Duvar Yıkıcı Başvuru Formunu doldururken sağlık durumunuz, görev alacağınız alana istinaden öne çıkan özellikleriniz ve bu gruba dahil olarak sunmak istediğiniz önerilerinizi iletir misiniz? 

 

TÜRKİYE ENGELLİ AFET DAYANIŞMA EKİBİNİN TEMSİLCİLERİ

Rezzak ELAZAR
Sivil Savunma Uzmanı, STK Yöneticisi